Menu

Klassisk balett

Det finns många stilar inom baletten, men den form som flertalet är mest bekant med, är den klassiska baletten. Den uppkom på 1800-talet och blev mycket stor i bl.a. Frankrike och Ryssland.

Allteftersom vissa koreografer började reagera på dess stramhet och hårda regelverk, började nya dansformer utvecklas, men trots detta är den klassiska baletten mycket väl ansedd även idag och är dessutom den dansform som undervisas på balettskolorna.

Kännetecken för den klassiska baletten

Det som främst kännetecknar den klassiska baletten är kostymerna. De nätta, tunna tyllklänningarna eller den utstående tyllkjolen som man ser mycket av i Svansjön. Männen bär trånga trikåer och lättare skjortor och det är lätt att följa kroppens konturer på både dansarna och dansöserna.

Längden på föreställningarna är också något som kom att förändras. Den klassiska baletten introducerade något som kallas för helaftonsbalett och kunde hålla på en hel kväll, till skillnad från 1500-talets baletter som var relativt korta. Det är dessa långa föreställningar man kan se uppsättningar av idag på världens mest kända operahus. Svansjön, Nötknäpparen och Romeo och Julia är bara några att nämna.

Det viktigaste i den klassiska baletten är dock de fem grundpositionerna som lärs ut än idag. Det handlar om fötternas position och kroppens ställningar och alla de regler som instiftades på balettakademin på 1600-talet.

Dessa regler började starkt ifrågasättas på 1900-talet av koreografer och dansare som ville ha mer frihet att uttrycka sig genom dansen, men trots alla protester är den klassiska baletten ett kulturarv och anses vara den riktiga formen av balett i finare kretsar.

Koreografernas betydelse

Inom dansen finns en person som sätter upp verket och dirigerar dansarna utifrån regler, smak och känsla. Denna person kallas koreograf och kom att spela en mycket viktig roll i balettens utveckling. Kända koreografer är bl.a. Marius Petipa och Michail Fokin som båda är ryssar. Tack vare dessa koreografer kan man precis som ett musikstycke, även flera hundra år senare sätta upp en dansföreställning som kan dansas och följas precis som den tidiga varianten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *